Meiltä saat sähköauton latausasemat avaimet käteen -periaatteella niin yrityksen tiloihin, taloyhtiöön kuin omakotitaloonkin

Oletpa hankkimassa sähköauton latausasemaa yrityksesi tiloihin, taloyhtiöön tai omakotitaloon, tulee hankinnan yhteydessä ottaa huomioon niin auton, latausaseman kuin asennuskohteena toimivan kiinteistön tai paikan erityistarpeet. Kun toimit yhteistyössä alan edelläkävijöiden kanssa, varmistat, että latauspiste tulee olemaan pitkäaikainen ratkaisu ja pysyy mukana autojen ja sähköverkon nopeassa kehityksessä. Yhden latauspisteen sijaan saattaa olla myös hyödyllistä varata valmiudet useammalle latauspisteelle.

Yhteistyökumppanimme ratkaisujen toimittamisessa on Onninen, jolla on vuosikymmenien kokemus sähkötukkukaupasta – näin varmistamme, että käytössämme ovat aina viimeisimmät ja luotettavimmat teknologiat.

Liikenne tuottaa noin viidesosan Suomen hiilidioksidipäästöistä ja merkittävän määrän pienhiukkasia. Tämän lisäksi liikenteestä aiheutuu runsaasti asumismukavuuteen vaikuttavaa melua. Sähköiseen liikenteeseen siirtyminen on keino vaikuttaa näihin positiivisesti, ja Suomen päästövähennystavoitteista jopa 10-20 % voidaankin saavuttaa liikenteen sähköistymisellä. Tavoitteena onkin, että Suomen teillä kurvailisi vähintään 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä (lähde: Energiateollisuus ry).

Lue lisää sähköauton latausratkaisuista esitteestämme »

Sähköauton latauspiste taloyhtiöön – kuinka toimia?

Taloyhtiössä lataushankkeet viedään yhtiökokouksen kautta päätökseen. Viime kädessä hallitus päättää aseman asennuksesta. Asennustöiden kustannusten tulisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan jakautua osin taloyhtiöille ja osin sähköauton omistajalle. Sähköauton latauksen sähkönkulutuksen kustannukset on syytä jakaa käytön mukaan. Työn kustannukseen vaikuttaa, tehdäänkö toteutus ”älykkäällä” latausasemalla vai asentamalla lisämittareita. Sähkömittareista ja sähkön laskuttamisesta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Latausinfran rakentaminen kannattaa ottaa puheeksi viimeistään siinä vaiheessa, jos parkkialuetta ollaan uudistamassa muutenkin.

Yhtiökokouksessa mietittävää:

Saako kuka tahansa ladata sähköautoa?

Miten kuormanhallinta on mietitty?

Tuleeko aseman olla ”älykäs”?

Pitääkö aseman tunnistaa käyttäjä?

Pitääkö käyttäjälle tuottaa raportointia?

Ovatko laskutuskäytännöt vaivattomia?

Pitäisikö harkita useamman taloyhtiön yhteisratkaisua tai latauspaikkojen ulkoistamista pysäköintiyhtiölle?

Lisätietoa paikalliselta Elfin-urakoitsijaltasi

Sähköauton latauslaitteet asennuksineen saat Elfin-urakoitsijaltasi. Sähköautojen latausasemat, latausjohdot, törmäyssuojat, asennuspylväät ja muut tarvittavat tuotteet saat meiltä aina edullisin hinnoin.

Ota yhteyttä paikalliseen Elfin-jäsenliikkeeseen »

Muista hakea ARA-avustusta sähköautojen latauspisteiden asentamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille avustusta sähköautojen latauspisteiden asentamista varten. Avustuksilla edistetään sähköautojen latausmahdollisuuksien yleistymistä ja sähköautokannan kasvua. ARA-avustuksen saaminen edellyttää latausvalmiuden rakentamista vähintään viidelle latauspisteelle. Avustuksen määrä on 35 % tai tehokannusteella 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin korkeintaan 90 000 euroa (tilanne 6/2020). Avustettavien kustannusten piiriin kuuluvat mm. tarvekartoitus, suunnittelu, sähköpääkeskuksen muutostyöt ja latauslaitteet, mikäli ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Avustushakemuksen liitteeksi kannattaa aina laittaa sähköurakoitsijan tarjouslaskelma – tässä sinua auttaa paikallinen Elfin-urakoitsija!

Lisätietoja avustuksista ja hakuohjeet löydät ARAn verkkosivulta »

Sähköauton latauspiste omakotitaloon

Auton kotilatauspisteen hankinta tulee aloittaa selvittämällä auton latauspisteen tyyppi. Kun tiedät tyypin, ota yhteyttä lähimpään Elfin-urakoitsijaan. joka kartoittaa kohteesi ja antaa ehdotuksen asennukseen. Latausasema voi olla esim. seinään kiinnitettävä silloin, kun voidaan hyödyntää autotallia tai katosta. Pylväsmallinen piste soveltuu parhaiten pihamaalle. Jos latauspiste sijaitsee kaukana sähköpääkeskuksesta, muutostyöt saattavat vaatia esimerkiksi kaivuutöitä. Käyttöönotto-opastuksella varmistamme, että sähköauton lataus sujuu yhtä huolettomasti kuin sen suunnittelu.

Latausaseman suunnittelussa ja asennuksessa nämä seikat on hyvä huomioida:

Mitä muutoksia sähköpääkeskukseen tulee tehdä?

Tarvitseeko sähköliittymään tehdä muutoksia?

Sulakkeet – miten ne kestävät?

Pylväsmallinen vai seinään kytkettävä?

Tuleeko pihalla tehdä kaivuutöitä?

Onko uudelleenkaapelointi tarpeen?

Lisätietoja rahoituksesta ja kotitalousvähennyksestä

Tarjoamme sähköauton latauspisteen toteutukseen joustavaa rahoitusta. Sähköauton akkujen lataamiseen tarkoitetun kotilatausaseman asennustyöt oikeuttavat myös kotitalousvähennykseen.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat Verohallinnon sivuilta »

Lisätietoa sähköautojen latauksesta saat Elfinin Kodin sähköoppaasta »

Sähköautot ja aurinko sopivat yhteen

Kun sähköauton lataamisessa hyödynnetään takuulla puhdasta aurinkoenergiaa, tippuvat liikkumisen päästöt entisestään. Energiavarastot mahdollistavat aurinkosähköllä tuotetun energian hyödyntämisen pikalatauksessa. Elfin-ketjun kautta saat myös aurinkoenergiaratkaisut asennettuna.

Lue lisää Elfin-ketjun tarjoamista aurinkosähköratkaisuista »

Ota meihin yhteyttä – selvitetään yhdessä, millainen latausratkaisu on paras tarpeisiisi!