Sähkön kuntotutkimukset
– koulutettu ja sertifioitu sähkölaitteistojen kuntotutkija kulkee turvallisuus edellä

Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksella tarkoitetaan kiinteistön sähköjärjestelmien korjaussuunnittelua ja toteutusta varten tehtävää selvitystyötä ja kirjallista raporttia, johon varsinainen korjaussuunnittelu tai toteutus tulevat perustumaan. Sähkölaitteistojen kuntotutkimus antaa tarvittavaa tietoa kiinteistön sähköjärjestelmien kunnosta ja ohjaa tulevia toimenpiteitä.

Kuntoarvio, muutostyö, PTS-suunnitelma ja laajemman teknisen kunnon selvittäminen herättää tarpeen kuntotutkimukselle