Säästökysymyksissä LED-valaisimet nousevat avainasemaan

 

Energiatehokas valaistus säästää selvää rahaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hyvä valaistus on keskeistä monessakin kohteessa, ja koska siihen tulee panostaa, saattaa samalla syntyä huomattava menoerä, ellei tähän kiinnitetä huomioita. On laskettu, että esimerkiksi liikerakennusten sähkönkulutuksesta valaistuksen osuus on varsin huomattava, puhutaan jopa 40–50 % kulutuksesta.

 

Miten energiatehokas valaistus rakentuu?

Energiatehokas valaistus on monen osansa kokonaisuus, jossa kiinnittämällä jokaiseen alueeseen huomiota, saadaan aikaan paras mahdollinen ratkaisu. Liittämällä LED-valaistukseen älyvalaistusta ja automatiikkaa, saadaan parhaimmat tehokkuudet esiin.

Valaistustapa ja valaisinsijoittelu: Valonlähteen valotehokkuus ja värintoisto vaikuttavat siihen, miten energiatehokkaaksi valaistus muodostuu. Valaisimen hyötysuhteella ja valonjaolla on myös tärkeä osansa.

Tarpeenmukainen käyttö: Erilaiset käytön mukaan tapahtuvat ohjaukset tekevät ratkaisuista energiatehokkaita – työpisteen ohjaukset, läsnäoloanturit ja valonsäädöt käytön mukaan luovat hyvän perustan.

Ympäristö: Luonnonvalon hyödyntäminen niin rakenteissa kuin vakiovalosäädöissä luovat edellytykset energiatehokkaille ratkaisuille. Myös huonetilan ominaisuuksilla, kuten huonepinnoilla voi olla positiivinen vaikutus valaistusratkaisuihin.

Energiatehokkaat valaistusjärjestelmät Elfin-asiantuntijalta »